אליעזר פילוסוף מומחה ברסטורציה
רפאות של ריהוט עתיק וישן
רסטורציה, או רפאות בעברית, היא "הניתוח הפלסטי" של עולם העתיקות, שמשמעותו שיפוץ, שיקום, שיחזור של פריטים ישנים - רהיטים עתיקים והשבתם למצב דומה למצב בו היו בעבר.
רהיטים עתיקים, שעונים ישנים, או פורצלנים של פעם, עוברים תהליך אבחון ושיחזור על מנת להחזיר להם את זוהר התקופה. מאחורי כל פריט עתיק או ישן מסתתר סיפור. רסטורציה באה לשמר את הפריט ואת הסיפור העומד מאחוריו. רסטוראטור מבצע שימור הקיים: בריהוט יהיה זה על ידי עבודות ריפוד, נגרות ותיקון השלד. הפריט משוחזר בהתאם לגילו, מבנהו ומקורו. נעשה שימוש בסוג העץ המתאים ובטכניקות ששימשו בייצור המקורי. תהליך דומה נעשה בשעונים מכאניים, עתיקים או ישנים: תיקון המנגנון ושיפוץ התיבה.כל ההליך נעשה תוך הקפדה יתרה על שימור ה"פטינה", שהינה למעשה שכבת העץ העליונה הכוללת את פגעי הזמן המעידים על גיל הפריט, ומכבדת את עברו.
אצלנו לא נוהגים על פי "ישן מפני חדש תוציאו",
אלא ההפך - מחזירים לכל רהיט ישן את כבודו ואת זוהרו!